Projekty

Dyrektor na polu minowym dokumentacji - nowoczesne technologie w zarządzaniu placówką edukacyjną.

Załóż konto Zamów system

Dlaczego warto wdrożyć System Sokrates w szkole, przedszkolu lub innej placówce?

Od wielu lat, mam zaszczyt i przyjemność dzielić się z tysiącami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz ich nauczycielami, swoimi przemyśleniami dotyczącymi zmian w przepisach prawa oświatowego a w szczególności zmian dotyczących nadzoru, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oceny pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego. Nie da się ukryć, że od 10 lat, ciągłe nowelizacje przepisów w oświacie biją rekordy i niewielu już próbuje zapamiętać brzmienie poszczególnych artykułów, paragrafów czy też punktów lub podpunktów. Konsekwencją tych ciągłych zmian jest trwający nieustannie wyścig z czasem, w którym wyjątkowe miejsce zajmują dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek. Na czym ów wyścig polega?

Otóż, po pierwsze na szybkiej wymianie informacji dotyczącej tego, które
z rozporządzeń ponownie się zmieniło lub uległo nowelizacji, następnie na szybkiej analizie dotyczącej ewentualnych, koniecznych zmian w dokumentacji szkoły, w dalszej kolejności na wprowadzeniu w szybkim tempie nowych druków, nowych zapisów w dziennikach, wprowadzeniu nowych zarządzeń, szczegółowym poinstruowaniu nauczycieli o tym co i jak mają teraz zapisywać – przy okazji odparciu kolejnej fali protestów, z których jednoznacznie wynika, że nauczyciele nie mają pojęcia : ”po co ten kolejny papier?” lub:„ co komu przeszkadzało, że pisaliśmy w ten sposób”?, a na końcu oczekiwaniu co powie „na moje papiery” kolejna kontrola? Do czego to prowadzi? Czy naprawdę szkoła „papierem stoi”? Jak długo dyrektorzy a w dalszej kolejności ich nauczyciele dotrzymają kroku ciągłej zmianie w dokumentacji? Trudno wyrokować w tak trudnym temacie, ale na pewno można przyjąć, że współczesna szkoła- szkoła XXI wieku, nie powinna tonąć w papierach
i półkach pełnych segregatorów i nie powinna tyle czasu poświęcać dokumentowaniu swojej pracy!

Projekt

Jednym z najbardziej aktualnych przykładów, który zazwyczaj można zaobserwować na początku każdego roku, we wrześniu jest czas, którego dyrektorzy nie mają na przygotowanie najważniejszego z dokumentów – planu nadzoru. Dokument planu nadzoru obrazuje podstawowe, najważniejsze zakresy zadań dyrektora, na które ze względu na wszystkie inne obowiązki w roku szkolnym ma najmniej czasu, w tym szczególnie na ocenę pracy swoich pracowników, ocenę dorobku zawodowego w przypadku nauczycieli kończących awans zawodowy, monitorowanie pracy nauczycieli – analizowanie samoocen, sprawozdań. Kolejne dokumenty, których tworzenie i wypełnianie wprowadza coraz więcej zamieszania to IPETY, WOFU, diagnozy, teczki oraz programy, druki informacji itp. – dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego!

Projekt

Zapraszamy do współpracy wszystkich dyrektorów, którzy dążą do rozwoju swojej szkoły na miarę XXI wieku i pragną, aby szkoła była miejscem wychowania, opieki i nauczania a nie tylko wypełniania kolejnych wzorów druków. Proponuję, aby systematycznie, planowo i celowo zastępować segregatory generatorami dokumentacji SYSTEM SOKRATES.
Każdy z generatorów, ma na celu ułatwienie i uproszczenie pracy dyrektora
i nauczycieli np. poprzez możliwość szybkiego wygenerowania z aplikacji odpowiednich rodzajów dokumentów – użytkownik korzystając z funkcji generatora poprzez swoje wybory, korzysta na podpowiedziach systemu
i otrzymuje gotowe propozycje pism, druków lub innych dokumentów. Już dzisiaj z GENERATORÓW SYSTEM SOKRATES korzysta prawie tysiąc szkół
i przedszkoli a dzięki nim mogą wydrukować gotową ocenę dorobku zawodowego nauczyciela, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z awansu, samoocenę nauczyciela, sprawozdanie z pracy nauczyciela, ocenę dorobku, projekty oceny pracy i oceny dorobku, mogą również włączyć moduł doskonalenia z wykorzystaniem filmów szkoleniowych lub korzystać
z gotowych wzorów druków zawartych w Systemie.

Już wkrótce każdy dyrektor będzie miał możliwość przetestowania nowego generatora – GENERATORA NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Dlatego, zapraszam do współpracy wszystkich dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni oraz innych typów placówek, którzy chcą podzielić się swoimi opiniami na temat SYSTEM SOKRATES – od 15 listopada 2019 roku uruchamiamy w naszej placówce PROGRAM „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ”.

Każdy dyrektor będzie mógł przystąpić do udziału w programie bez kosztów i zobowiązań mających jakiekolwiek skutki finansowe.