Jaki jest System Sokrates?

easy

Prosty

Proces realizowany jest krok po kroku, wystarczy zaznaczyć proponowane przez program zdania lub wyrażenia

comfortable

Wygodny

Program analizuje dane, oblicza wartości procentowe, proponuje gotowe treści np. formie uzasadnienia, sprawozdania

Smart Scan

Profesjonalny

Program generuje gotowe dokumenty dotyczące oceny pracy, oceny dorobku zawodowego, samooceny, sprawozdawczości oraz inne

Smart Scan

Elastyczny

Program pozwala dyrektorowi zmieniać procedury i formuły w zależności od specyfiki placówki.
W programie można wprowadzić dowolne zmiany zgodnie z wymaganiami dyrektora i potrzebami nauczycieli

Smart Scan

Praktyczny

System został poddany ewaluacji i przetestowany przez ponad 100 dyrektorów szkół i przedszkoli. Pozwala nie tylko zaoszczędzić czas podnieść jakość zarządzania placówką poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii

Smart Scan

Bezpieczny

Zaufało nam już 1000 placówek i 8000 nauczycieli. System jest zgodny ze wszystkimi przepisami, w tym szczególnie z RODO. Archiwizuje wszystkie dokumenty.Generator oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela z dniem 1 września 2019 r. mamy do czynienia z kolejną zmianą przepisów dotyczących m.in. oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z nowelizacją przepisów, ocena pracy nauczyciela nadal jest obowiązkowa ale nie określono jej okresowości. To dyrektor w ramach swojej pięcioletniej kadencji przejmuje obowiązek określenia planu oceniania swoich pracowników i spełnienia tym samym ustawowego obowiązku wynikającego z zadań dyrektora jako podmiotu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Również na barkach dyrektora spoczywa opracowanie nowej procedury oceny pracy na podstawie kryteriów zawartych na poziomie ustawy a nie rozporządzenia, w trzystopniowej skali bez narzuconego odgórnie systemu punktowania. Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasz zespół ekspertów, w odpowiedzi na te zmiany opracował nową procedurę oceny pracy oraz dokumentację awansu zawodowego.

Generator oceny pracy nauczyciela przekształca się z dniem 1 września 2019 r w Generator oceny pracy nauczyciela z modułem samooceny i awansu zawodowego. Zmiana ta nie wiąże się dla dyrektorów z żadnymi dodatkowymi kosztami i jest formą aktualizacji wynikającej ze zmian w przepisach prawa oraz ewaluacji aplikacji.

Take a look inside

Funkcjonalności i wsad merytoryczny systemu zgodny z aktualnymi wytycznymi MEN

Wszelkie kwestie wsadu merytorycznego jak i zagadnień dotyczących wszelkich procedur są zgodne z aktualnymi rozporządzeniami MEN i co ważne, są stale aktualizaowane przez nasz zespół.

Take a look inside

Zgodność z technologicznymi
i prawnymi wymogami RODO

System Sokrates przeszedł pomyślnie audyt pod kątem spełniania wymogów prawnych
i technologicznych RODO. Wszelkie regulaminy, umowy i procedury zostały pozytywnie ocenione przez audytorów. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa zapewniamy naszym klientom bezpieczne przechowywanie danych dotyczących swoich pracowników.

Poza bezpiecznymi rozwiązaniami programistycznymi postawiliśmy również na najbardziej zaawansowane rozwiązania serwerowe, których zastosowanie w przypadku Systemu Sokrates w znaczącym stopniu poprawia bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Take a look inside

Gdzie przechowywane są Twoje dane

Grupa Sokrates stawia na najlepszych, dlatego też dane z systemu Sokrates przechowywane są w jednym z największych Data Center w Europe centralnej. Klaster 3s Data Center to ponad 4000 m2 powierzchni, 6 obiektów: 3 w Katowicach, po jednym
w Krakowie, Bytomiu i Warszawie, monitoring, alarmowanie, sterowanie, archiwizacja
i regulacja z wykorzystaniem systemu automatyki SCADA, własna sieć światłowodowa
o długości ponad 3500 km, standard obiektów TIER 3/ III we wszystkich budynkach, SLA na poziomie do 99,999%, całodobowy monitoring 24/7/365. Z usług firmy 3s korzystają także: banki, sieci komórkowe, najwięksi gracze branży medycznej, a nawet Policja..

Take a look inside