PIERWSZY W POLSCE GENERATOR OCENY PRACY NAUCZYCIELI TO SYSTEM

easy

Prosty

Proces realizowany jest krok po kroku, wystarczy zaznaczyć proponowane przez program zdania lub wyrażenia

comfortable

Wygodny

Program analizuje dane, oblicza wartości procentowe, proponuje gotowe treści np. formie uzasadnienia, sprawozdania

Smart Scan

Profesjonalny

Program generuje gotowe dokumenty dotyczące oceny pracy, oceny dorobku zawodowego, samooceny, sprawozdawczości oraz inne

Smart Scan

Elastyczny

Program pozwala dyrektorowi zmieniać procedury i formuły w zależności od specyfiki placówki. W programie można wprowadzić dowolne zmiany zgodnie z wymaganiami dyrektora i potrzebami nauczycieli

Smart Scan

Praktyczny

System został poddany ewaluacji i przetestowany przez ponad 100 dyrektorów szkół i przedszkoli. Pozwala nie tylko zaoszczędzić czas podnieść jakość zarządzania placówką poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii

Smart Scan

Bezpieczny

Zaufało nam już 1000 placówek i 8000 nauczycieli. System jest zgodny ze wszystkimi przepisami, w tym szczególnie z RODO. Archiwizuje wszystkie dokumenty.

Generator oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela z dniem 1 września 2019 r. mamy do czynienia z kolejną zmianą przepisów dotyczących m.in. oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z nowelizacją przepisów, ocena pracy nauczyciela nadal jest obowiązkowa ale nie określono jej okresowości. To dyrektor w ramach swojej pięcioletniej kadencji przejmuje obowiązek określenia planu oceniania swoich pracowników i spełnienia tym samym ustawowego obowiązku wynikającego z zadań dyrektora jako podmiotu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Również na barkach dyrektora spoczywa opracowanie nowej procedury oceny pracy na podstawie kryteriów zawartych na poziomie ustawy a nie rozporządzenia, w trzystopniowej skali bez narzuconego odgórnie systemu punktowania. Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasz zespół ekspertów, w odpowiedzi na te zmiany opracował nową procedurę oceny pracy oraz dokumentację awansu zawodowego.

Generator oceny pracy nauczyciela przekształca się z dniem 1 września 2019 r w Generator oceny pracy nauczyciela z modułem samooceny i awansu zawodowego. Zmiana ta nie wiąże się dla dyrektorów z żadnymi dodatkowymi kosztami i jest formą aktualizacji wynikającej ze zmian w przepisach prawa oraz ewaluacji aplikacji.

Generator oceny pracy i awansu zawodowego naucziecial, to aplikacja komputerowa on-line, która pozwala ocenę pracy nauczyciela i/lub ocenę dorobku zawodowego a dyrektorzy będą mogli dokonać sprawnej i profesjonalnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela na podstawie jego sprawozdania i samooceny zawartej w systemie;

Jestem zainteresowany
Take a look inside

Nowa jakość i możliwości

Naszą misją jest walka z biurokracją w placówkach systemu oświaty oraz podnoszenie jakości pracy szkół, przedszkoli oraz placówek dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nadzorze pedagogicznym dyrektora oraz pracy nauczycieli. Dlatego w ramach SYSTEMU SOKRATES trwają również inne prace, których efekt mamy nadzieję przedstawić Państwu już jesienią - są to m.in. działania zmierzające do ułatwienia nauczycielom pracy w zespołach oraz prowadzenia badań wewnętrznych w placówce.

W związku z tym, każdy dyrektor decydujący się na wykorzystanie Systemu Sokrates – Generator oceny pracy nauczyciela z modułem samooceny i awansu zawodowego, będzie w istotny sposób doskonalił obszar zarządzania swoją placówką. Dodatkowo, będzie mógł wykorzystać w praktyce wartość roli samooceny nauczyciela, która stanowi integralną część naszej propozycji.

Jestem zainteresowany
Safe and reliable

Panel główny dyrektora

W tym miejscu, zebrane są wszelkie najważniejsze informacje na temat systemu w tym szczególnie: liczba zatrudnionych nauczycieli, liczba wykonanych ocen, średnia liczba punktów, historia pracy, filmy szkoleniowe, to tylko niektóre z możliwości jakie daje panel główny.

Ponadto znajdują się tam skróty do najważniejszych funkcji, takich jak: dodawanie nauczyciela, uruchamianie modułu awansu zawodowego, tworzenie oceny pracy lub oceny dorobku, udostępnianie kont.

Jestem zainteresowany
Take a look inside

Samoocena nauczycieli

System Sokrates daje możliwość udostępnienia zatrudnionym nauczycielom formularza samooceny, który będzie skorelowany z procedurą oceny pracy wybraną przez dyrektora.

Nauczyciele dzięki tej funkcji generatora mogą od razu wykazać, że spełniają kryteria dotyczące analizy własnej pracy, a także mają uproszczoną pracę z dokumentacją – otrzymują możliwość wydrukowania w dowolnym czasie gotowych i spójnych z oceną pracy lub oceną dorobku zawodowego sprawozdań z realizowanych przez siebie zadań.

Jestem zainteresowany
Safe and reliable

Ocena nauczyciela

System pozawala na szybką ocenę dzięki rozwiązaniom przyjaznym użytkownikom.

 • Na podstawie nowej skali ocen, ocena cząstkowa za kryterium,
 • Asystent zaznaczania,
 • Możliwość zapisu oceny w dowolnym momencie procesu oceniania,
 • Graficzne przedstawienie stanu zaawansowania procesu oceniania,
 • Ocena ostateczna w postaci graficznej wraz z uzasadnieniem,
 • Statystyki.

Jestem zainteresowany
Take a look inside

Projekt oceny pracy lub projekt oceny dorobku zawodowego wraz z uzasadnieniem

Na podstawie uzupełnionych arkuszy, system generuje podsumowania, edytowalne uzasadnienia, listy dowodów, treści sprawozdań oraz inne ważne dokumenty w zależności od decyzji dyrektora. Efektem końcowym są w pełni wartościowe dokumenty wymagane przepisami prawa. Warto zaznaczyć, że dzięki możliwości edycji uzasadnienia dyrektor o każdym czasie i dowolnym miejscu ma możliwość dopisywania swoich uwag lub edycji istniejących treści.

Jestem zainteresowany
Safe and reliable

Wydruk oceny pracy lub oceny dorobku do pliku

Na bazie przygotowanej oceny system generuje plik DOC, który jest gotową oceną pracy nauczyciela. Dokument zawiera wszelkie elementy, które zgodnie z rozporządzeniami taka ocena powinna zawierać.

Fakt, że ocena wygenerowana jest w formie pliku DOC, sprawia że dyrektor nawet na tym etapie ma jeszcze możliwość wprowadzenia ostatnich korekt do oceny.

Jestem zainteresowany
Take a look inside

POZNAJ NASZ CENNIK

PRZEDSZKOLE

PLN 888brutto

 • + opłata serwerowa 180 zł + VAT/r
 • indywidualizacja rabatów
 • wsparcie techniczne
 • przewodnik online
Formularz zamówienia

SZKOŁA

PLN 1496brutto

 • + opłata serwerowa 180 zł + VAT/r
 • indywidualizacja rabatów
 • wsparcie techniczne
 • przewodnik online
Formularz zamówienia

Napisz do nas

 • Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates
 • ul. Wrocławska 14/6c
 • 41-902 Bytom

 • Izabela Struzik
 • E: izabela.struzik@grupasokrates.pl
 • T: +48 32 281 60 32
 • M: +48 668 829 648

 • Katarzyna Sikorska
 • E: katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl
 • T: +48 32 281 33 82